Omni Fysio

Om Per Skarrie

Johan om Per

Per är gammal i gamet. Han har varit sjukgymnast sedan 1989 och hunnit se trender både komma och gå. Han är till naturen lugn och metodisk och använder sig av sitt analyserande tankesätt då han arbetar. Dessa egenskaper har kommit väl till pass då han arbetat praktiskt som distriktssjukgymnast och strategiskt som enhetschef för flera yrkeskategorier.

Per om Per

Med tiden har jag mer och mer insett att det handlar om att se helheten framför detaljerna. Och att patientens vilja måste vara starkare än min. Jag kan guida och hjälpa dig som patient in på rätt spår.  Men gå längs spåret måste du göra själv.

Om Johan Krook

Per om Johan

Johan har 16 år av erfarenhet att falla tillbaka på när han står med sin patient framför sig och det är mycket betydelsefullt. Under sin verksamma tid har han också hunnit med mycket, allt ifrån Riksförsäkringsverkets sjukhus i Tranås till fördjupnings-utbildning på Nya Zeeland. Och hela denna tid har han alltid varit lika nyfiken.

Johan är en hängiven och fokuserad sjukgymnast. Han ger sig inte i första taget och lägger ofta pannan i djupa veck för att få ihop sammanhangen när han står där med sin patient. Hans styrka är faktiskt inte i första hand att han har ett så brett kunnande utan att han använder alla sina kunskaper på ett smart sätt. Han ser detaljerna utan att tappa bort individen framför sig.

Johan Om Johan

När jag träffar patienter lägger jag stor vikt vid att försöka nå fram till personen framför mig. Jag försöker förstå hur, när och var besvären yttrar sig och även om det finns samband mellan olika besvär. Själva undersökningsprocessen ser jag som ett pussel där helheten är lika viktig som detaljerna.

Om Anders Johansson

Per om Anders

Anders är ambitiös och nyfiken. Han har ett stort intresse och ambition i att utvecklas i både kliniska behandlings-tekniker och i den funktionella rehab-träningen. Han integrerar behandling, träning och aktivitet på ett självklart och föredömligt sätt. Han har en stor tilltro till patientens egen förmåga att rehabilitera sig själv.

Anders om Anders

I min personlighet ligger en passion för utveckling. Jag har en ambition att ständigt utvecklas och bli en bättre klinisk sjukgymnast. Jag gillar idén av att ha så många behandlings-redskap som möjligt i min verktygslåda för att hjälpa mina patienter att uppnå en bättre hälsa.

Följ oss i sociala medier!