Omni Fysio

Träning

Fysisk träning är alltid en viktig och central del i den sjukgymnastiska behandlingen. Vi assisterar dig i det som behövs. All träning anpassas individuellt.

Det finns många olika sorters träning och generellt kan man säga att man blir bra på det man tränar. Man kan dock ha olika mål med vad man vill åstadkomma med träningen. Vanliga mål är ökad styrka, volym, blodcirkulation eller uthållighet. Ytterlighetsexempel på detta är tex bodybuilding och maratonlöpning.

Generell eller specifik träning

Man kan även dela in träningsformer i generell träning och specifik träning. Den generella träningen riktar in sig på ett allmänt välbefinnande och är ett mellanting av styrketräning och uthållighetsträning. Den specifika träningen är mer inriktad mot en specifik aktivitet eller funktion som man önskar förbättra eller återta.

Sjukgymnastik och träning

Som sjukgymnaster är vi experter på att anpassa fysisk träning till alla oavsett handikapp, skada, eller om det handlar om friskvård med specifika mål. Ofta får du en eller flera hemövningar av olika karaktär att träna på som ett led i behandlingen. Syftet med övningarna är att lindra smärta eller att bygga upp en nedsatt funktion. En del problem behandlas enbart med hemövningar. Vid de flesta åkommor blir resultatet betydligt bättre när du tar aktiv del i din behandling.

Vanliga träningsinriktningar som sjukgymnaster arbetar med är cirkulationsfrämjande, styrkeökande, hållfasthetsökande, koordination, balans, avlastad, stabiliserande eller rörelseökande träning.                   

Följ oss i sociala medier!