Omni Fysio

Om stötvåg

Stötvågsbehandling eller stötvågsterapi innebär att en luftkompressor skickar en projektil fram och tillbaka i ett rör och bildar tryckvågor genom huden. Det är en icke-invasiv metod men tryckvågorna når upp till 5 cm in i muskulaturen . På 80-talet började man använda behandlingen mot njursten och upptäckte då att personer med muskuloskelettala besvär fick en positiv respons. Metoden utvecklades därefter för att riktas in mot smärttillstånd i muskel- och senvävnad.

Effekterna man uppnår är att hjälpa kroppen skapa en läkningsprocess med mindre blödning och inflammation, tex slå sönder inlagrade kalkbildningar. Andra effekter är bla. smärtlindring, ökad cellmetabolisk aktivitet och reducering av fibrös vävnad. 

Behandlingen tar 5-10 min och antal behandlingar är vanligtvis 3-5 st. Behandlingen utförs många gånger som ett komplement till övrig behandling. Behandlingen kan göra ont men är alltid uthärdlig. 

Följ oss i sociala medier!